Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi - drugi nabór

2018-03-12 08:00:00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie, działając na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych(Dz. U. z 2017r., poz.1579) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.: "Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi. "

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-specjalistycznych-uslug-wobec-dzieci-z-zaburzeniami-3.html