Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

2017-06-22 07:58:59

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie

kliknij

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-specjalistycznych-uslug-wobec-dzieci-z-zaburzeniami.html