ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Łubowo w 2018 roku”

2017-12-04 06:00:00

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający: Wójt Gminy Łubowo zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Łubowo w 2018 roku” w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubowo.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-uslugi-pn-swiadczenie-uslug-weterynaryjnych.html