ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EK/2019

2019-08-19 12:43:00

z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia (art. 4 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) dotyczące: Usługowe prowadzenie audytu w Gminie Łubowo

ZAPYTANIE OFERTOWE(1).pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zapytanie-ofertowe-nr-1-ek-2019.html