Zasiłki do 100 tys. zł

2017-08-14 18:28:26

ZASADY udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zasilki-do-100-tys-zl.html