Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych w roku 2016

2016-02-09 13:07:55

Urząd Gminy Łubowo informuje o zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

         Na podstawie uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz.8711) Wójt Gminy Łubowo zawiadamia, że:

 od dnia 1 lutego 2016 roku

zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:

 

 

           W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca lutego 2016 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

Pouczenie

 

 

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zmiana-stawki-za-odbior-odpadow-komunalnych-w-roku-2016.html