Informacja o otwartych ofertach: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR

2022-06-20 15:19:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o ofertach otwartych w przedmiotowym postępowaniu

271.6.2022                                                       Łubowo, dnia 20.06.2022

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) publikuje informacje jak poniżej:

 

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena

brutto (zł)

 

1

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 19;

60-166 Poznań

691.339,95

2

MAXBIURO Michał Ornatowski

Ul. Targowa 23,

21-010 Łęczna

818.100,00

3

FHU Horyzont Krzysztof Lech

Ul. 11 Listopada 21,

38-300 Gorlice

819.918,00

4

Paweł Ostrowski NET-POS

62-260 Łubowo 22/2

820.834,00

5

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski,

Bartłomiej Mroczkowski

ul.Kostrzewskiego 16,

62- 010 Pobiedziska

678.295,80

 

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/przetarg,informacja-o-otwartych-ofertach-dostawa-sprzetu-komputerowego-w-ramach-programu.html