Informacja o otwartych ofertach "Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. 131 i 150, Gmina Łubowo

2021-08-26 12:04:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o otwartych ofertach w przedmiotowym postępowaniu

271.11.2021                                                              Łubowo, dnia 26.08.2021

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu

pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. nr 131 i 150, Gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena zawarta w

brutto (zł)

 

1

 PRZEDSIĘBIORSTWO EL-KAJO SP. Z O.O.

UL. POMORSKA 6-8, 85-050 BYDGOSZCZ

804.122,71

2

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

774.470,73

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/przetarg,informacja-o-otwartych-ofertach-przebudowa-drogi-gminnej-w-m-imielno.html