Ogłoszenie o przetargu na inwestycję: Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich

2023-05-24 13:49:00Wójt Gminy Łubowo ogłasza przetarg na zadanie pn.:
 
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich” 
 
Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamowienia.pl
 
Adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2e3b497-fa20-11ed-9355-06954b8c6cb9
 
identyfikator postępowania: ocds-148610-f2e3b497-fa20-11ed-9355-06954b8c6cb9
treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/przetarg,ogloszenie-o-przetargu-na-inwestycje-rozbudowa-budynku-remizy-strazackiej-w-1.html