Gmina Łubowo wybuduje kolejny żłobek!

2023-05-16 09:34:00Dnia 5 maja 2023r. Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski uczestniczył w uroczystości wręczenia dofinansowania w ramach programu MALUCH+ .

Wręczenia symbolicznego czeku dokonali:

·         Zbigniew Hoffmann: Minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

·         Marlena Maląg: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

·         Aneta Niestrawska: I Wicewojewoda Wielkopolski

Gmina Łubowo (jako obszar) otrzymała 2 266 050,00 zł na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

W ramach tej kwoty zrealizowany zostanie projekt Gminy Łubowo pod roboczą nazwą „Budowa Klubu Malucha w Wierzycach”.

Przyznane na ten cel dofinansowanie wynosi: 1.415.930,02zł

W załączeniu znajduje się wizualizacja obiektu, którego projekt budowlany podlegał będzie adaptacji na potrzeby dzieci do lat 3.  Opiekę znajdzie w nim 20 dzieci.

Rozpoczęcie budowy przewidziano jeszcze w tym roku.

Warto wspomnieć, że program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

 

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,gmina-lubowo-wybuduje-kolejny-zlobek.html