Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 października 2021 r.

2021-10-18 16:00:00W poniższym załączeniu znajduje się Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łubowo zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.

kliknij tutaj

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,komunikat-komisarza-wyborczego-w-koninie-ii-z-dnia-18-pazdziernika.html