Niemal 400 000 zł na przebudowę drogi w Dziekanowicach

2023-05-23 11:15:00W dniu 22 maja 2023r. w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się uroczyste podpisanie umów z kilkunastoma samorządami z Wielkopolski Wschodniej na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podczas wydarzenia obecni byli I Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska oraz Pan Minister -  członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann a także Posłowie na Sejm RP Pan Zbigniew Dolata oraz Pan Leszek Galenda. Gminę Łubowo reprezentowali:  Zastępca Wójta Gminy Łubowo - Tomasz Hartwich oraz Skarbnik Gminy Łubowo -  Edyta Żuchowska.
 

 

Gmina Łubowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 397 890 zł na przebudowę drogi gminnej nr 45 i 162 w Dziekanowicach.

Wskazana kwota stanowi niemal 50% kosztów realizacji zadania. Umowa z Wykonawca została podpisana – w najbliższych dniach nastąpi rozpoczęcie prac.

 

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,niemal-400-000-zl-na-przebudowe-drogi-w-dziekanowicach.html