OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II

2021-12-13 16:14:00OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 13 grudnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubowo przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2021 r.

 

kliknij

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-komisarza-wyborczego-w-koninie-ii.html