Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2022-01-11 10:02:00Z wniosku inwestora Pana Dariusza Stachowiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 109 obręb Imielno, gmina Łubowo". 

pobierz

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-10.html