Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-09-22 09:16:00Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie zespołu hal magazynowo-dystrybucyjno-usługowo-produkcyjnych z częściami socjalno-biurowymi, porządkowymi i technicznymi i układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Fałkowo” na działkach numer 171/6 i 174/9.    

do pobrania

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-2.html