Postanowienie nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łubowo do stanu faktycznego

2023-05-12 13:35:47W poniższym linku znajduje się postanowienie nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łubowo do stanu faktycznego.

 

pobierz

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,postanowienie-nr-74-2023-komisarza-wyborczego-w-koninie-ii-z-dnia.html