„Przebudowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Łubowie oraz budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska w Fałkowie .”

2017-05-09 08:53:00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 Poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Kwota całkowita projektu

 525.587,90zł (brutto)

Kwota dofinansowania

334.431,00zł (brutto)

 

 

 

Gmina Łubowo informuje o rozpoczęciu prac przy przebudowie i i budowie boisk wielofunkcyjnych.

 

Operacja polegająca na budowie i przebudowie dwóch ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Łubowie i Fałkowie, jest  odpowiedzią Gminy Łubowo na rosnące wraz ze stałym napływem mieszkańców, zapotrzebowanie na nowoczesną, bezpieczną, dostępną również w godzinach popołudniowych i wieczornych infrastrukturę rekreacyjną. W wyniku przeprowadzonej operacji powstaną dwa nowe obiekty sportowe o wybitnie rekreacyjnej funkcji, umożliwiające amatorskie uprawianie takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna czy tenis ziemny.

 

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,przebudowa-ogolnodostepnego-wielofunkcyjnego-boiska-w-lubowie-oraz-budowa-ogolnodostepnego-wielofunkcyjnego-1.html