Ważna Informacja dla Rodziców dzieci przyjętych do żłobka na rok 2021/2022

2021-06-14 10:59:00Bardzo prosimy rodziców dzieci nowo przyjętych do żłobka na rok 2021/2022 o osobiste przybycie do placówki tj. Łubowo 69a/2 w dniach 28.06. - 02.07.2021 r. w godz. 8:00-14:00 w celu podpisania umowy. Prosimy także o przygotowanie i zabranie ze sobą numeru pesel rodzica podpisującego umowę. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,wazna-informacja-dla-rodzicow-dzieci-przyjetych-do-zlobka-na-rok.html