Zakaz palenia liści i wypalania traw

2021-03-03 08:51:02Przypominamy, że palenie liści, gałęzi czy traw na posesji, na terenie gminy Łubowo jest zabronione.  Zakaz ten obowiązuje nas na mocy Ustawy o odpadach. W związku z tym, że na terenie Gminy Łubowo umożliwia się mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów, w której jedną z frakcji są odpady zielone, zabronione jest wypalanie traw, liści, gałęzi oraz innych odpadów zielonych, biodegradowalnych. Nie wolno nam na działce spalać odpadów roślinnych ale możemy je samodzielnie kompostować. Odpady zielone można także dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK).

Jeśli organizujemy ognisko i palimy gałęzie musimy pamiętać o przepisach pożarowych. Ponadto ognisko nie może zakłócać spokoju osób na sąsiednich posesjach – czyli np. powodować uciążliwego zadymienia sąsiednich działek. Dym może ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla samochodów, a nagły podmuch wiatru spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia w nieznanym kierunku.

Przepisy prawa:

kliknij tutaj

 

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,zakaz-palenia-lisci-i-wypalania-traw.html