O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2023-03-30 09:38:00W poniższym załączniku znajduje się obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Fałkowo.

Obwieszczenie

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-10.html