Informacja o otwartych ofertach - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 2 ...

  • Dodano: 2021-04-02 09:07:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o otwartych ofertach w postępowaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 2 - rozbudowa sieci wod-kan w Chwałkówku oraz rozbudowa sieci wod-kan w Łubowie i Owieczkach"

271.5.2021                                                               Łubowo, dnia 02.04.2021

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu

pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 2 - rozbudowa sieci wod-kan w Chwałkówku oraz rozbudowa sieci wod-kan w Łubowie i Owieczkach”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena zawarta w ofercie

(zł. brutto)

1

„MPGK” Sp. z o.o.

Ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

962.907,96

2

HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka

Święta 139
77-400 Złotów

1.902.589,76

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN

Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno

1.070.100,00

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej