Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie z siedzibą w Fałkowie

STATUT ZGK

TELEFON KONTAKTOWY

061-427-47-97

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 7:15-16:15

Wtorek-piątek - 7:15-15:00

Odczyt wodomierzy-Inkasent 

693 200 932

Adresy e-mail:

zgklubowo@lubowo.pl - (zawieranie umów, windykacja)

zgk@lubowo.pl - (wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia)

zgkksiegowosc@lubowo.pl - (główny księgowy)

Numery alarmowe:

  • Awarie sieci wodociągowej: 609284873
  • Awarie sieci kanalizacyjnej:

- Lednogóra, Rybitwy, Dziekanowice, Siemianowo, Moraczewo : 781209185

- Łubowo, Fałkowo, Żydówko : 781209171

- Imielno, Imielenko, Wierzyce, Chwałkówko, Przyborowo : 695262646

- Strychowo, Myślęcin, Owieczki, Rzegnowo, Woźniki, Pierzyska, Baranowo, Leśniewo :697 350 698

 

 

Dane kontaktowe do firm posiadających  zezwolenie na wywóz nieczystości z terenu gminy Łubowo

kliknij tutaj

 

JAKOŚĆ WODY PITNEJ

kliknij tutaj

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

kliknij tutaj

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI:

kliknij tutaj

WNIOSKI DO POBRANIA

- wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej - wniosek.pdf

- wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego - wniosek.doc

- zgłoszenie zbiornika - wniosek.doc

- wniosek o zawarcie umowy WOD-KAN - wniosek.doc

-wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków - wniosek.pdf

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie poszukuje kandydata na stanowisko:

MONTER KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Opis stanowiska:

  • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych  na istniejących sieciach wodociągowych,
  • usuwanie drobnych awarii na sieciach i urządzeniach wodociągowych,
  • kontrola stanu technologicznego obsługiwanych urządzeń,
  • utrzymywanie należytego porządku na terenie i w obiektach technologicznych będących w zarządzie ZGK ,

Wymagania:

• wykształcenie preferowane zawodowe techniczne (instalator sieci wodociągowej),

• dobra organizacja pracy,

• dbałość o jakość wykonywanej pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,

• prawo jazdy kat. B. lub wyżej,

• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku ,

• mile widziana znajomość zasad działania SUW,

• mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

CV należy składać do 16.08.2021 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie, Fałkowo 44a, 62 -262 Fałkowo lub na adres : zgk@lubowo.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 27.04.2016”

INFORMACJE

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie, informuje o planowanym wyłączeniu wody w m. Fałkowo w dniu 15.01.2021 w godz. Od 10.30 – 11.30.

Wyłączone zostaną posesje od nr 12 w kierunku ronda, Szkoła podstawowa oraz posesje przy firmie FGP Polska Sp  z o.o.

Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje, dniu  23.04.2021r., w godz. 8.00 – 15.00 w m. Leśniewo, Baranowo, Pierzyska w związku z pracami na sieci wodociągowej   może wystąpić spadek ciśnienia wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie, informuje o planowanym wyłączeniu wody w m. Łubowo w dniu 27.04.2021 w godz. Od 9.00 – 13.00.

Wyłączone zostaną posesje od ronda w kierunku na Poznań (droga 194) ,tj. nr, Dom Parafialny, żłobek, posesje od nr 66 – 73.

Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie, prosi o samodzielny odczyt wodomierzy MIESZKAŃCÓW WSI : IMIELENKO, PIERZYSKA, WOŻNIKI oraz przekazanie danych dzwoniąc pod nr 61 427 47 97.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje, że  z uwagi na prace na sieci wodociągowej w dniu  18.05.2021r., w godz. 8.00 – 10.30 w m. Chwałkówko , Wierzyce os. Pod Wierzbami nr. 24-26 oraz w m. Imielno dz.ew. nr 174/… , nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

- Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łubowie informuje, że  w dniu 04.06.2021r., biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

-W związku z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy Łubowo dostępu do wody dla celów socjalno- bytowych, wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej trawników. Zakaz obowiązuje od 6:00 do 22:00 do odwołania. Pismo: kliknij tutaj

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie, informuje o wyłączeniu wody z powodu awarii sieci  w m. Lednogóra w dniu 14.06.2021 w godz. od 12.00 do 14.00. Wyłączone zostaną posesje od nr 57 C do 98.

Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje, że  z uwagi na rozbudowę SUW w Łubowie w dniu  24.06.2021r., w godz. 9.00 – 14.00 w m. Łubowo , Myślęcin, Owieczki, Rzegnowo, Strychowo, Żydówko  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

- Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu dla gminnej oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach”. Oferty można składać w terminie do dnia 27.08.2021 r, do godz.12:00, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 62 262 Fałkowo 44a, tel 61 4274797 osobiście lub pocztą tradycyjną bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres: zgk@lubowo.pl,

Dokumenty do pobrania: kliknij tutaj

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje odbiorców, że w dniu 30.08.2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 z powodu planowanych prac na stacji uzdatniania wody w Łubowie, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte miejscowości: Łubowo, Strychowo, Rzegnowo, Owieczki, Myślęcin,  Żydówko . Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje, że w związku z zaistniałą awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Dziekanowice i Siemianowo, przerwa może potrwać do godziny 12:00, za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje odbiorców, że w dniu 14.12.2021, od godziny 09:00 do godziny 12:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki w miejscowości Łubowo od numeru 47-90. Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje odbiorców, że w dniu 15.12.2021, od godziny 09:00 do godziny 12:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki w miejscowości Fałkowo. Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje odbiorców, że w dniu 26.01.2022, od godziny 10:00 do godziny 12:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki w miejscowości Myślęcin, Strychowo, Rzegnowo od numeru 1-3 oraz 40-53. Za utrudnienia przepraszamy.

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje odbiorców, że w dniu 12.04.2022, od godziny 10:00 do godziny 15:00, z powodu awarii na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki w miejscowości Żydówko, Rzegnowo, Owieczki, Strychowo. Za utrudnienia przepraszamy.

- Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łubowie, Przyborowie, Strychowie: kliknij tutaj

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: kliknij tutaj