Pliki do pobrania

Poniżej znajdują się najczęściej pobierane wzory dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Łubowo udostępnia BAZĘ FORMULARZY ONLINE, która jest systematycznie powiększana i aktualizowana - KLIKNIJ

 

1. wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego pobierz

2. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz

3. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania pobierz

4. wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności  sposobu użytkowania obiektu pobierz

5. wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej pobierz

6. wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp pobierz

7. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach umowy pobierz

8 .druk deklaracji "śmieciowej" - pobierz e puap: kliknij tutaj

9. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  lub krzewów (ROD) pobierz

10. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów pobierz

11. wniosek udzielenie zezwolenia na Wykonywanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

12. wniosek na wynajem świetlicy wiejskiej - pobierz

13. karta informacyjna przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) - pobierz

14. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz 

15. wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej -pobierz.pdf

16. wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego -pobierz.doc

17.zgłoszenie zbiornika - pobierz.doc

18. wniosek o zawarcie umowy WOD-KAN pobierz.doc

19. formularze podatkowe pobierz.doc

20 wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków pobierz

21. wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach pobierz

22. wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

23. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy pobierz

24. wniosek o nadanie numeru PESEL dla uchodźców: pobierz

25. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości pobierz

26. wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz

27. wniosek o zwrot podatku akcyzowego luty 2024 - pobierz oświadczenie producenta rolnego pobierz

Tagi: Pliki do pobrania, dokumenty