Pliki do pobrania

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz.pdf

2. wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego pobierz

3. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz

4. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania pobierz

5. wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności  sposobu użytkowania obiektu pobierz

6. wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej pobierz

7. wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp pobierz

8. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach umowy pobierz

9 .druk deklaracji "śmieciowej" - pobierz

10. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  lub krzewów pobierz

11. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów pobierz

12. wniosek udzielenie zezwolenia na Wykonywanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

13. wniosek na wynajem świetlicy wiejskiej - pobierz

14. karta informacyjna przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) - pobierz

15. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz 

16. wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia d sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej -pobierz.pdf

17. wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego -pobierz.doc

18.zgłoszenie zbiornika - pobierz.doc

19. wniosek o zawarcie umowy WOD-KAN pobierz.doc

20. formularze podatkowe pobierz.doc

21 wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków pobierz

22. wniosek o zwrot podatku akcyzowego pobierz

23. oświadczenie producenta rolnego pobierz

24. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach pobierz

25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Tagi: Pliki do pobrania, dokumenty