Czyste powietrze - zdrowy wybór

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Realizacja programu Czyste Powietrze w Gminie Łubowo (dane od początku funkcjonowania programu do 30.06.2024r.)

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

184

93

1.508.448,9 zł

 

W Urzędzie Gminy Łubowo działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt powstał na podstawie porozumienia zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a  Gminą Łubowo.  Działalność  punktu ma na celu wsparcie mieszkańców Gminy Łubowo w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować oraz złożyć wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu pozostałych dokumentów.

Punkt konsultacyjno-informacyjny przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00
wtorek w godz. 8.00 – 11.00
środa w godz. 8.00 – 11.00

Składanie wniosków za pośrednictwem gminy odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty. W celu uzyskania informacji o programie oraz w celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 693 204 009 lub mailowo: czystepowietrze@lubowo.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie: 

kliknij tutaj