Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

G M I N A     Ł U B O W O

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

INVEST PARK

Podstrefa Łubowo – grunty o łącznej  powierzchni 35,86.31 ha

działki nr ewid. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4

w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo

 

Gmina Łubowo realizuje w ramach WRPO 2014 - 2020 (OSI) (poddziałanie 1.3.3) projekt pn.:

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo"

 

Cel projektu: Uzyskanie poprawy warunków inwestowania na terenie Gminy Łubowo, poprzez rozwój istniejącej i budowę nowej, wspólnej, ogólnodostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu węzła komunikacyjnego przy trasie S5- węzeł Łubowo

 

Zapraszamy do subserwisu informacyjnego o podstrefie Łubowo

 

http://www.strefa.lubowo.pl/