Wszystkie działki na terenie Strefy Ekonomicznej w Fałkowie zostały sprzedane.

  • Dodano: 2020-08-27 15:02:00
  • 1586 wyświetleń
  • Drukuj

Działki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK - Podstrefa Łubowo, znalazły nowych właścicieli.

Szanowni Państwo

 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wszystkie działki (blisko 39 ha) Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK - Podstrefa Łubowo, zlokalizowanej przy węźle drogi S5 w Fałkowie zostały sprzedane.

 

W chwili obecnej trwają rozmowy Urzędu Gminy Łubowo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa mające na celu rozdysponowanie pozostałych 65 hektarów terenów przyległych po obu stronach drogi S5, które są objęte planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą i przemysł. Ze wspomnianych 65 ha, tereny o powierzchni 35ha spełniają warunki lokalizowania inwestycji kubaturowych, natomiast pozostałe 30ha, gdzie występuje nachylenie terenu KOWR zamierza rozdysponować pod inwestycje związane z fotowoltaiką. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku terenów położonych bezpośrednio przy głównym punkcie zasilania tzw. GPZ.

Warto dodać, że w chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu wydała zgodę na lokalizację ronda przy terenach Strefy Ekonomicznej co umożliwi obsługę większości inwestycji bez konieczności obciążania istniejącego ronda w Fałkowie, eliminując ewentualne uciążliwości dla mieszkańców tej miejscowości.

Pozostaje czekać na rozpoczęcie prac budowlanych przy planowanych przez inwestorów przedsięwzięciach, żywiąc nadzieję na szybkie ich zakończenie i utworzenie wielu nowych miejsc pracy.

 

Muszę stwierdzić, że pomimo skali i trudnościach w realizacji całego przedsięwzięcia, związanych z pozyskaniem środków,  zaprojektowaniem i wykonaniem infrastruktury,  udało nam się zakończyć operację uzbrojenia terenów inwestycyjnych Strefy Ekonomicznej w krótkim czasie.

 

O atrakcyjności Strefy świadczy fakt bardzo szybkiej sprzedaży wszystkich działek, w tym trudnym dla każdego z nas okresie.

Korzystając z okazji, wszystkim inwestorom, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom naszej Gminy  życzę wszystkiego najlepszego oraz tak bardzo potrzebnego zdrowia!

 

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski