EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Łubowo

 

adres skrytki Gminy Łubowo:

/gminalubowo/skrytka

 

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

 


Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy Łubowo należy:

1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl . W przypadku braku posiadania konta należy się wcześniej zarejestrować powyższej stronie internetowej.

2. Należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”  lub  kliknąć ten link.


3. Następnie należy wybrać przycisk „Załatw sprawę"


4. W polu odbiorca dokumentu należy wpisać łubowo i wybrać adres skrytki Gminy Łubowo (nie Urzędu Gminy Łubowo).

Właściwy adres skrytki: /gminalubowo/skrytka


5.  Następnie wypełnić pola: tytuł i treść pisma i załączyć ewentualne załączniki (zielony plus u dołu z lewej)


8. Wybrać przycisk „dalej”


9.  Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. Można też skorzystać z profilu zaufanego – E-PUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym, bądź profilem zaufanym e-puap.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. TXT
  4. GIF, TIF, BMP, JPG
  5. PDF
  6. ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.