Władze

Wójt Gminy Łubowo
Andrzej Łozowski


Z-ca Wójta Gminy
Tomasz Hartwich

Przewodnicząca Rady Gminy
Kinga Włodarczyk - Przybyła
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mirosław Nowak

Skarbnik Gminy
Edyta Żuchowska
 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

Wójt Gminy


Zastępca Wójta Gminy

Sekretarz

Skarbnik Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. dowodów osobistych i gospodarki lokalami

Stanowisko ds. zamówień publicznych, funduszy unijnych oraz informatyki

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, melioracji

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. dróg

Stanowisko ds. obrony cywilnej i obronności

Stanowisko ds. kancelaryjno - organizacyjnych

Stanowisko ds. ochrony zdrowia

Stanowisko ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej Gminy

Stanowisko ds. obsługi finansowej oświaty

Stanowisko ds. osobowych i obsługi finansowej pracowników samorządowych

Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji

Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT

Stanowisko ds. księgowości i obsługi finansowej jednostek oświatowych

Stanowisko ds. kultury i sportu