Władze

Wójt Gminy Łubowo
Andrzej Łozowski


Z-ca Wójta Gminy
Tomasz Hartwich

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Nowak
 
Vice-Przewodniczący Rady Gminy
Emilia Dutka

Skarbnik Gminy
Edyta Żuchowska
 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

1) Wójt Gminy


2) Zastępca Wójta Gminy

3) Sekretarz

4) Skarbnik Gminy


5) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s prowadzenia działalności gospodarczej i wydawania dowodów osobistych
6) Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy, ewidencji ludności, spraw wojskowych i społecznych
7) Stanowisko d/s organizacyjnych, administracyjnych i bhp
8) Radca Prawny
9) Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
10) Stanowisko d/s obrotu ziemią i zasobów komunalnych
11) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
12) Stanowisko d/s księgowości podatkowej i windykacji należności
13) Stanowisko d/s kultury, sportu, ochrony zdrowia i obsługi kasowej
14) Stanowisko d/s budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Gminy
15) Stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa, melioracji, zapotrzebowania wsi w wodę i ochrony środowiska
16) Stanowisko d/s osobowych i obsługi szkół podstawowych
17) Stanowisko d/s obsługi finansowej pracowników Urzędu Gminy
18) Stanowisko d/s planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
19) Stanowisko ds funduszy europejskich, zamówień publicznych, informatyki