Władze

Wójt Gminy Łubowo
  Andrzej Łozowski

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Nowak
 
Vice-Przewodniczący Rady Gminy
Emilia Dutka

 

Skarbnik Gminy
Eugenia Klimek

 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

1) Wójt Gminy
2) Sekretarz Gminy
3) Skarbnik Gminy
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s prowadzenia działalności gospodarczej i wydawania dowodów osobistych
5) Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy, ewidencji ludności, spraw wojskowych i społecznych
6) Stanowisko d/s organizacyjnych, administracyjnych i bhp
7) Radca Prawny
8) Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
9) Stanowisko d/s obrotu ziemią i zasobów komunalnych
10) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
11) Stanowisko d/s księgowości podatkowej i windykacji należności
12) Stanowisko d/s kultury, sportu, ochrony zdrowia i obsługi kasowej
13) Stanowisko d/s budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Gminy
14) Stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa, melioracji, zapotrzebowania wsi w wodę i ochrony środowiska
15) Stanowisko d/s osobowych i obsługi szkół podstawowych
16) Stanowisko d/s obsługi finansowej pracowników Urzędu Gminy
17) Stanowisko d/s planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
18) Stanowisko ds funduszy europejskich, zamówień publicznych, informatyki