Najważniejsze informacje - Strefa Ekonomiczna

  • Dodano: 2018-03-09 08:08:19
  • 2709 wyświetleń
  • Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat budowanej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park - podstrefa Łubowo

Tereny inwestycyjne obejmują obszar niemal 36 ha. Działki 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4 położone w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo, o łącznej powierzchni 35,86.31 ha objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004r.) zgodnie z którym przeznaczone są pod tereny aktywizacji gospodarczej,  działki położone są w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 oraz graniczą ze stacją GPZ która pozwala na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną z mocą powyżej 800kW, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano możliwość budowy bocznicy kolejowej. Tereny położone są 10min. jazdy od Gniezna i ok. 35 min od Poznania.

 

W dniu 28 czerwca 2017r. tereny włączone zostały do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” co jest czynnikiem kluczowym dla potencjalnych inwestorów zamierzających ulokować swoją działalność w tym regionie, ścisła współpraca na linii Gmina – Zarząd WSSE sprzyja szybkiemu załatwieniu niezbędnych formalności przez potencjalnych inwestorów.

 

Oferowane tereny przeznaczone pod inwestycję nie są obciążone obowiązkami wynikającymi z umów cywilnoprawnych z orzeczeń sądowych i administracyjnych oraz nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, która ograniczałaby rodzaj zabudowy.

 

Tereny inwestycyjne w gminie Łubowo to grunty klas V i VI, co jest istotne dla inwestorów którzy nie są obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej

 

do pobrania:

 

krótka oferta inwestycyjna

 

mapa MPZP

 

wypis MPZP

 

ulotka WSSE

 

mapa ewidencyjna