Koncepcja budynku Areny Fałkowo

„Arena Fałkowo” – nowe spojrzenie na kulturę, sport i rekreację w Gminie Łubowo.

  • Dodano: 2020-12-10 00:00:00
  • 1045 wyświetleń
  • Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Gmina Łubowo zamierza wybudować nowoczesny obiekt, łączący w sobie funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne o roboczej nazwie Arena Fałkowo. W związku z możliwością przejęcia przez Gminę 5ha atrakcyjnie położonych gruntów Skarbu Państwa, zmianie uległa proponowana wcześniej lokalizacja inwestycji.

Wspomniany wyżej teren znajduje się w pobliżu ronda w Fałkowie.

Obiekt, którego funkcjonalność pozostaje zbliżona do wersji pierwszej, został przeprojektowany pod kątem nowej lokalizacji. Obecnie budynek bardziej współgra z otoczeniem. Autorzy koncepcji zadbali o zespolenie bryły  z krajobrazem, specyficznym uformowaniem terenu. Zgodnie z tym ma powstać tzw. zielony budynek, gdzie zastosowane rozwiązania architektoniczne pozwalają na przenikanie się naturalnej roślinności z wnętrzem w wielu elementach budynku: przeszklonych ścianach, wewnętrznych patiach z zielenią, podcieniach z drzewami, w zielonym dachu…
Całości mają dopełnić ażurowe pergole, skarpa „zachodząca na część ścian”. Pomyślano też o smaczkach kulturowych, historycznych czy artystycznych. Założono bowiem powiązanie czystej, prostej formy budynku z reliefami na ścianach, czy rzeźbami, które mają powstać w przyszłości w otaczającym „Arenę” parku.

Budynek podzielono na kilka stref. Po wejściu do niego powita nas strefa hallu głównego z dużą przestrzenią  eventową o powierzchni niemal 580m2 wraz z barem i przepięknym patio. Wygodny ciąg komunikacyjny prowadzi do dwóch wejść na widownię oraz centralnie umieszczonego wejścia dla zawodników.

Te z kolei otworzą przed nami najbardziej spektakularna część budynku czyli strefę Sali sportowo – widowiskowej o niebagatelnej powierzchni 1500m2. W północno-wschodniej ścianie Sali zaprojektowano scenę, do której dostęp, w zależności od potrzeb, będzie możliwy od strony Sali oraz od strony zewnętrznej – amfiteatru. Takie rozwiązanie będzie oryginalne i bardzo funkcjonalne. Do południowej części Sali przylega patio oraz pomieszczenia magazynowo – techniczne. Ta część obiektu płynnie przechodzi w strefę fitness oraz centrum rehabilitacji, gdzie poprzez korytarz wejścia bocznego łączy się z obszerną biblioteką.
Pomieszczenia biblioteki znajdą się pomiędzy wejściem głównym oraz bocznym, we frontowej części budynku.
Bardzo istotną częścią założenia stanowi teren przyległy do „Areny”. W planach jest zagospodarowanie go amfiteatrem, nowoczesnymi w formie sadzawkami,  fontannami  czy rzeźbami oraz nasadzeniami drzew i krzewów. Pozostała część działki może być w przyszłości zagospodarowana obiektami infrastruktury sportowo – rekreacyjnej: boiskami, skate parkiem, strefą street workout itd.
W części północno – wschodniej działki, od strony Łubowa, Gmina wydziela drogę prowadzącą wprost na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK  - podstrefa Łubowo. Rozwiązanie takie ułatwi komunikację oraz wydatnie zmniejszy uciążliwości związane z transportem, gdyż droga oddali ruch od osiedla domów jednorodzinnych, projektowanego budynku Areny oraz powstającego bliżej ronda w Fałkowie „VR Inkubator” – inkubatora przedsiębiorczości, który ma zostać oddany do użytku już w przyszłym roku.

Reasumując można stwierdzić, że nowa koncepcja posadowienia oraz formy budynku lepiej koresponduje z oczekiwaniami lokalnej społeczności, spotkała się z aprobatą Radnych Gminy Łubowo i jest dobrze postrzegana przez inwestorów, którzy upatrują w niej znakomitej przeciwwagi dla Strefy Ekonomicznej, elementu łagodzącego dynamikę rozwoju ekonomicznego tego terenu.  Tak ciekawy, rozwojowy i funkcjonalny projekt będzie możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych.