Nabór koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”

  • Dodano: 2021-02-23 13:48:10
  • 106 wyświetleń
  • Drukuj

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”,

finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

na kwotę 3 000 000 euro, tj. 13 392 900,00 zł.

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych2 oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Realizacja projektów przyczyni się do jak największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.  

Warunkiem realizacji projektu będzie:

  • wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem;
  • nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

Więcej informacji:

kliknij tutaj