Obwieszczenie

  • Dodano: 2018-12-07 09:00:00
  • 886 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 73 ust. 1

Załączniki
Obwieszczenie