OSP Łubowo

Straż Pożarna w Łubowie powstała w 1895r. Początkowo była jednostką obowiązkową. W 1926 roku naczelnikiem straży był Henryk Rolf, zastępca naczelnika Jan Koperski. Posiadała wówczas 50 członków, a wyposażenie stanowiły:
- beczkowozy - wozy własne gospodarzy - o pojemności od 500-1000 litrów,
- sikawka 4-kołowa "Ewalda",
- 9 m. węża ssawnego i 50 m. węża tłocznego, - łączniki śrubowane,

Siedzibą jednostki była murowana remiza, stanowiąca własność prywatną, dzierżawioną od H. Rolfa.
W okresie II wojny światowej - władze okupacyjne zlikwidowały wszystkie organy straży pożarnej, w tym także zarządy OSP. Dla zapewnienia odpowiednich służb do gaszenia pożarów utrzymano oddziały strażackie, które podporządkowana niemieckiej policji porządkowej.

Pierwszym naczelnikiem OSP w okresie powojennym był Julian Muller. Podstawowym wyposażeniem była sikawka 4-kołowa ręczna, motorowa. OSP przeniosła się do budynku naprzeciw poniemieckiej mleczarni i unowocześniła swój sprzęt.

W latach 50-tych naczelnikiem OSP w Łubowie był Marian Olejniczak, a komendantem gminnym Czesław Kopecki - mieszkaniec Woźnik.
Zasłużonymi druhami dla jednostki byli:
- Józef Gorlaszka - wieloletni prezes,
- Jan Olejniczak - wieloletni naczelnik,

W latach 1998 roku oddano do eksploatacji nową strażnicę z dwoma polami garażowymi oraz obszernym zapleczem służocym wszystkim mieszkańcą Łubowa na cele kulturalne i rozrywkowe.Tekst: E. Staszak, M. Dutkiewicz, A. Jakubowski - "Ochrona Przeciwpożarowa w Gnieźnie"
powrótLINKI:

Gmina Łubowo

KP PSP w Gnieźnie
Copyright © 2008-2014 OSP Łubowo