Patron strażaków - Święty Florian

Święty Florian (Florian von Lorch) - święty kościoła katolickiego. Urodził się w Enns w 250r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku zastał powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklenacja (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii.
Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoninków laterańskich według reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie świętego do krakowa.
W dzielnicy Krakowa - Kleparz, znajduje się kościół pw. św Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdize według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.
Święty Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.
W ikonografi przedstawiany jest najczęściej w stroju oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.


Obecne relikwie Świętego Floiana znajdują się w Chorzowie. Jego wspomnienie w kościele katolickim jest 4 maja.Tekst: Wikipedia.powrótLINKI:

Gmina Łubowo

KP PSP w Gnieźnie
Copyright © 2008-2014 OSP Łubowo