OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2023-04-21 07:00:00Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia treść projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko oraz  prognozy oddziaływania na środowisko o oraz  prognozy oddziaływania na środowisko

 

Załączniki:

Uchwała: pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz

Mapa: pobierz

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-zagospodarowania-przestrzennego-5.html