Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023r.

  • Dodano: 2023-05-24 12:42:00
  • Drukuj

Stosownie do treści art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Wójt Gminy Łubowo publikuje aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

pobierz