Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-09-21 10:14:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

271.13.2021                                                       Łubowo, dnia 21.0.2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 2 - rozbudowa sieci wodociągowej dz. 381, 262, 199/2, 275, 379,279/14,
Gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 250.000,00zł brutto.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                             Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej