Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-10-04 10:02:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

271.14.2021                                                             Łubowo, dnia 04.10.2021

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Budowa drogi gminnej w m. Lednogóra dz. nr 72/4, 72/5, 72/6 i 71 Gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 150.000,00zł brutto.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej         

                                                                                                                                             Tomasz Hartwich