Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2022-06-20 00:00:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

271.6.2022                                                                    Łubowo, dnia 20.06.2022

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 869.799,00zł brutto.

                                                                 Tomasz Hartwich
                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej