Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


271.13.2022                                                                                                                     Łubowo, dnia 18.11.2022

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 9.500.000,00zł brutto.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                            Tomasz Hartwich

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej