Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-05-04 10:01:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: „Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie”

271.7.2021                                                          Łubowo, dnia 04.05.2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 299.900,00zł brutto.

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                             Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej