Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-06-07 10:09:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

271.9.2021                                                               Łubowo, dnia 07.06.2021

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 150.000,00zł brutto.

                                                                                                                           

                                                                                                                                             Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej