Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-08-26 10:01:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

271.11.2021                                                               Łubowo, dnia 26.08.2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. nr 131 i 150, Gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 170.625,00zł brutto.

 

 Tomasz Hartwich

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej