Informacja o otwartych ofertach: "Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie”

  • Dodano: 2021-05-04 10:50:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o ofertach otwartych w postępowaniu: "Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie”

271.7.2021                  Łubowo, dnia 04.05.2021

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu

pn.:

„Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena zawarta w ofercie

(zł. brutto)

1

BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe

Dariusz Jędrzejczak
Zdwórz 10/2
09-520 Łąck

490.000,00

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej