Informacja o otwartych ofertach: Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 2 - rozbudowa sieci wodociągowej dz. 381, 262, 199/2, 275, 379,279/14, Gmina Łubowo

  • Dodano: 2021-09-21 11:12:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informacje o otwartych ofertach w przedmiotowym postępowaniu

271.13.2021                                                       Łubowo, dnia 21.09.2021

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu pn.:

„Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 2 - rozbudowa sieci wodociągowej dz. 381, 262, 199/2, 275, 379,279/14, Gmina Łubowo”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

 

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena

brutto (zł)

 

1

PPHU Drokan
62-330 Starczanowo
ul. POMNIKÓW PRZYRODY 25

362.850,00

2

PUH WODKAN Tadeusz Szustek
ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

405.900,00

 

 

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej