Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu: Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo

  • Dodano: 2021-06-07 11:36:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informacje o otwartych ofertach w postępowaniu: Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo

271.9.2021                                                     Łubowo, dnia 07.06.2021

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu

pn.:

„Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena zawarta w ofercie

Brutto (zł)

 

1

QBA-BUD P.W. Janusz Kubiak

Ul. Myśliwiecka 14a

62-200 Gniezno

215.250,00

2

LIMEX PLUS SP. Z O.O.

UL. FORDOŃSKA 393

85-766 BYDGOSZCZ

198.891,00

3

ES-BUD Sp. z o.o.

Ul. Rycerska 43

62-200 Gniezno

271.933,94

 

4

Conwik sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8,

61-806 Poznań

206.640,00

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej