Informacja o otwartych ofertach -Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo

  • Dodano: 2022-11-18 12:26:00
  • Drukuj

271.13.2022                                                        Łubowo, dnia 18.11.2022

 

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena

brutto (zł)

 

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

11.831.370,00

2

Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Polna 1B 62-330 Nekla

13.324.325,55

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej