Ogłoszenie o przetargu na inwestycję: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Fałkowo, gmina Łubowo


Wójt Gminy Łubowo ogłasza przetarg na zadanie pn.:
 
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Fałkowo, gmina Łubowo.” 
Sposób wykonania zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj”
 
 
Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamowienia.pl
 
Adres strony prowadzonego postępowania:
 
identyfikator postępowania: ocds-148610-7341907d-ddbc-11ed-9355-06954b8c6cb9