Ogłoszenie o przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo.


Wójt Gminy Łubowo ogłasza przetarg na zadanie pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamowienia.pl

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-78e635fb-c3c5-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Identyfikator postepowania: 

ocds-148610-78e635fb-c3c5-11ed-9355-06954b8c6cb9