Unieważnienie postępowania: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo


271.13.2022                                               Łubowo, dnia 23.11.2022

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo” Formuła: „Zaprojektuj i wybuduj”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 260  ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 255  ust. 3 Ustawy PZP unieważnia niniejsze postępowanie

 

                                                                                                         

Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej